Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Europhone Sp. z o.o.

ul. Promienista 94, 60-142 Poznań

61 873 67 80sekretariat@europhone.plSpółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010796, NIP 952-17-41-011, REGON 012993428 kapitał zakładowy 2 550 000 zł opłacony w całości

Europhone Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118)

Jesteśmy blisko Ciebie!

Znajdź najbliższy salon, w którym spotkasz pomocną obsługę i profesjonalne doradztwo.

Znajdź salon

Jesteśmy częścią grupy OEX

Poznaj Grupę OEX